Sa-ba tüm üretim aşamalarında ulusal ve uluslararası kalite ve çevre standartlarına hassasiyet göstererek yaşanabilir bir dünya için dokümante edilmiş, sürdürülebilir bir çevre politikası yürütmektedir.

 Kalite politikası

Sa-ba, ulusal ve uluslararası alanda talep edilen rekabetçi ve yenilikçi kaliteyi içselleştirmiş bir endüstriyel kuruluştur. En önemli çıktının kalite olduğunu benimseyerek üretim yaparken, tüm faaliyetlerini yatırım ve verimlilikle birleştirerek kaliteyi ucuza mal etmeye çalışır.


Sa-ba Endüstriyel Ürünler İmalat ve Ticaret A.Ş., ana endüstrilere plastik esaslı mamul ve yarı mamul üreten bir kuruluş olarak 1976 yılında kuruldu. Sürekli gelişip hizmet kalitesini arttırarak bugünkü konumuna ulaşan Sa-ba, güncel teknolojik gelişmeleri üretim sürecinin her aşamasında kullanarak, yüksek kalite standartlarını hedefe ulaşmadaki en büyük dayanak olarak gördü.

Sa-ba otomotiv endüstrisinin ilk yıllarından bu yana sektörde faaliyet göstermesinin birikimini dinamik ve genç bir idari kadroyla destekleyerek, hızlı ve planlı üretim yeteneği kazanmış bir kuruluş olmanın yanında, yarattığı Trailight® markasıyla da sektördeki öncü kimliğini kanıtladı.