Çevre Politikamız

Otomotiv sektöründe, faaliyetlerini 1976 yılından beri aralıksız, enjeksiyon, montaj, vibrasyon-ultrasonik kaynak, lak, elektronik kart ve metalize, PUR prosesleri ile tasarım dahil olmak üzere müşteri memnuniyetine yönelik, ulusal ve uluslararası kalite ve çevre standartları çerçevesinde ürün sunarak, hassasiyetle gerçekleştiren firmamız; temiz ve yaşanabilir bir dünya için yasal gereklere uymak ve çevreye saygılı olmak koşulu ile üretimde, verimlik ve kaliteyi ilke edinmiştir. Politikamız dokümante edilmiş olup, uygulanması ve devamlılığının sağlanması adına Üst Yönetim tarafından Çevre Yönetim Temsilcisi atanmıştır.

 Bu doğrultuda; 

·    Kaynak kullanımının yerinde azaltılması,

·    Proseslerden kaynaklanan atıkların minimize edilmesi ve kirlenmenin önlenmesi,

·    Çevre ile ilgili tüm tarafların beklentileri, yerel, ulusal ve diğer yükümlülükler ve yönetmeliklere uyulması,

·    Ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü içindeki çevre boyutlarını etkileyen tasarı ve üretim süreçlerinin dikkate alınması

·    Geri dönüşümü ve kazanımı mümkün olan atıklarımızın tekrar kullanımının sağlanması,

·    Proses tasarımları yapılırken atık oluşmayacak proseslerin benimsenmesi

·    Çalışan personelin ve fason işlem veya parça yapan tedarikçilerin çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması,

·    Tedarikçi seçimlerinde çevreye duyarlı firmaların desteklenmesi

·    Yeni projelerimizde ve tasarımlarımızda alternatiflerin mevcut olduğu durumlarda çevre faktörünün ön planda tutulması

·    Çevresel hedeflerin sürekli iyileştirilmesi ve sürekli gelişim

·    Risk ve fırsatlarımızda tanımlanan aksiyonların çevre hedeflerine paralel takip edilmesi

·    Politikamızın tüm çevre amaç ve hedeflerimizin tespiti ve geliştirilmesinde çerçeve oluşturması

·    Tüm çalışanlarımıza ve Sa-ba adına çalışan kişilere duyurulması

·    Politikamızın dileyen herkesin incelemesine açık olması

Bu politika, Şirket Kalite Politikası ile birlikte tüm çalışanlar ve tedarikçilerin katılımı ile “Toplam Kalite Yönetimi” kapsamında yaşatılacaktır.

 

Çevre Yönetim Temsilcisi

Canan MERTOĞLU

Genel Müdür

Serkan KURUOĞLU

 

Tarih: 10.01.2017 Rev:00