Kalite Politikamız

 Sa-ba, ulusal ve uluslararası alanda talep edilen rekabetçi ve yenilikçi kaliteyi içselleştirmiş bir endüstriyel kuruluştur. En önemli çıktının kalite olduğunu benimseyerek üretim yaparken, tüm faaliyetlerini yatırım ve verimlilikle birleştirerek kaliteyi ucuza mal etmeye çalışır. 

Hedef, müşteri memnuniyeti için sürekli gelişim göstererek, tasarım da dahil olmak üzere müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit ederek karşılamaktır. 

 • Tüm çalışmalar kalite anlayışına dayanır, eğitim, paylaşımı ve katılım desteklenerek insana ve insani şartlara yatırım yapılır. 

• Topyekün mükemmelleşme için satıcı ve imalatçı firmalar denetlenir, yönlendirilir, uyarılır. 

• Üretilen her ürün ve hizmetin sorumluluğu satış sonrasında da taşınır. 

• Eğitimle yetkinlik artırmak, etkin süreç devamlılığını sağlamak toplam kalite yolunda atılan adımlardır. 

• Tüm faaliyetlerde ön planda olan takım ruhu, Bireysel Öneri Sistemi (BÖS) ile geliştirilmiştir. Çalışanların fikirleri şirket gelişimi için bir girdi olarak alınır, periyodik toplantılarla değerlendirilerek sürekli iyileştirme faaliyetleri planlanır. 

• Tedarikçilerin kalite seviyesini yükseltmeye destek olmak da toplam kalite anlayışının parçasıdır. 

• Toplam kalite hedefine ulaşmak için çaba sarfetmek, her çalışanın öncelikli görevidir.

Toplam Kalite Yolundaki Aşamalar:

ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi

Ford Q1 belgesi

Renault-ASES ve Renault Laboratuvar onayı

Autoliv-ASDP onayı

Volkswagen-Formel Q onayı